มี Error Code(E1、E3、E4)แสดงขึ้นมา

ให้ผู้ใช้ติดต่อกับศูนย์รับคำปรึกษาลูกค้า หรือร้านที่ท่านซิ้อสินค้าชิ้นนี้มา