มีไฟโชว์ขึ้นที่ตัวเลขบางตัวบน Key Pad

Key Pad จะโชว์เออเร่อตรงหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง เวลาที่อุปกรณ์เสียหาย หรือใช้งานผิดวิธี
หากมีเออเร่อดังกล่าวแสดงขึ้นมา ให้ผู้ใช้ลองใช้วิธีด้านล่างนี้

 

1

มีความผิดปกติกับตัวอุปกรณ์
ให้ผู้ใช้ติดต่อกับศูนย์รับคำปรึกษาลูกค้า หรือร้านที่ท่านซิ้อสินค้าชิ้นนี้มา
(ในกรณีนี้ ไฟจะขึ้นที่เลข「0」)

2

ใส่รหัสผิด 5 ครั้งติดต่อกัน
ให้รอประมาณ 5 นาทีแล้วค่อยใส่รหัสเข้าไปใหม่อีกครั้ง
(ในกรณีนี้ไฟจะขึ้นที่เลข「1」)

3

ตอนที่ตั้งรหัสเข้า Key Pad  รหัสที่ป้อนเข้าไปครั้งที่ 1 กับรหัสที่ป้อนเข้าไปครั้งที่ 2 ไม่ตรงกัน
ให้เริ่มตั้งรหัสใหม่ แล้วใส่รหัสครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 ให้ตรงกัน
(ในกรณีนี้ไฟจะขึ้นที่เลข「2」)

4

ตอนตั้งรหัส ใส่ตัวเลขไม่ครบจำนวนตามที่เครื่องกำหนดไว้(ใส่ตัวเลขไม่ถึง 4 หลัก)。
ผู้ใช้ต้องใส่ตัวเลขตั้งแต่ 4 ถึง 8 หลัก
(ในกรณีนี้ไฟจะขึ้นที่เลข「3」)

5

ตอนตั้งรหัส ใส่ตัวเลขเกินจำนวนที่เครื่องกำหนดไว้(ใส่ตัวเลขไปเกิน 8 หลัก)。
ผู้ใช้ต้องใส่ตัวเลขตั้งแต่ 4 ถึง 8 หลัก
(ในกรณีนี้ไฟจะขึ้นที่เลข「4」)

6

ตอนตั้งรหัส ใช้ตัวเลขซ้ำกันทุกหลัก(เช่น 1111 )。
ผู้ใช้ต้องใช้ตัวเลขที่ต่างกันอย่างน้อยๆ 1 หลัก
(ในกรณีนี้ไฟจะขึ้นที่เลข「5」)

7

ตั้งรหัส ในขณะที่ปิดฟังก์ชั่นรหัสหลักไว้อยู่
ผู้ใช้ต้องเข้าโหมดตั้งค่าของ Key Pad แล้วเปิดฟังก์ชั่นของรหัสหลัก
(ในกรณีนี้ไฟจะขึ้นที่เลข「6」)