ข้อความแจ้ง Error ว่า「เกิดความผิดปกติกับแหล่งจ่ายไฟค่ะ」

เกิดความผิดปกติกับตัวดิจิตอลล็อค

ให้ผู้ใช้ติดต่อกับศูนย์รับคำปรึกษาลูกค้า หรือร้านที่ท่านซิ้อสินค้าชิ้นนี้มา