มีข้อความแจ้งเตือน Error ว่า「อัพเดท Firmware ไม่สำเร็จค่ะ」

เกิดข้อผิดพลาดในตอนที่อัพเดทโปรแกรมที่ใช้กับอุปกรณ์ควบคุมประตู
วิธีแก้ไขในกรณีที่ไม่สามารถอัพเดทโปรแกรมดังกล่าวได้อย่างราบรื่น สามารถดูได้จากลิงค์นี้