2022/11/17:【สำคัญ】แจ้งการเปลี่ยนOSที่จะรองรับแอปพลิเคชั่น

ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชั่น「My Entrance」ของ FamiLock ที่เป็นระบบดิจิตอลล็อคของทางบริษัทเราเสมอมานะครับ
ทางบริษัท LIXIL จำกัด จะขอทำการเปลี่ยน OS ที่จะรองรับแอปพลิเคชั่นที่กำลังให้บริการ ณ ปัจจุบัน เป็น「ตั้งแต่ iOS 13.0 และAndroid10.0 เป็นต้นไป」โดยเริ่มตั้งแต่เมษายนปี2023
ซึ่งจะทำให้การบริการระบบใน「iOS12.5หรือต่ำกว่า และAndroid 9.0หรือต่ำกว่า」สิ้นสุดลงครับ

■สำหรับลูกค้าที่ใช้สมาร์ทโฟนเครื่องที่มีOSต่ำกว่าเวอร์ชั่นที่รองรับได้
iOSหรีอAndroidเครื่องใดที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่รองรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นได้
ให้ทำการอัพเวอร์ชั่นให้เป็นเวอร์ชั่น「ตั้งแต่ iOS 13.0 และAndroid10.0 เป็นต้นไป」หากเครื่องของท่านสามารถใช้OS ดังกล่าวได้ 
ส่วนลูกค้าท่านใดที่ใช้ OS เวอร์ชั่นเก่าที่เคยรองรับได้ ยังสามารถใช้แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้แล้วได้อยู่ แต่ในอนาคตอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ทางบริษัทจึงแจ้งมาให้ทราบ ณ ที่นี้

■ที่มาของการเปลี่ยนเวอร์ชั่นที่รองรับ
ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นนี้ยังคงมีการเพิ่ม OS ที่รองรับได้ ตามการอัพเดท OS ในแต่ละปีอยู่เรื่อยๆ
แต่หากยังมีการเพิ่ม OS ที่รองรับได้ไปเรื่อยๆเช่นนี้ ทางบริษัทมองว่าการที่จะเข้ามาตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่างแอปพลิเคชั่นกับ OS ในทุกๆเวอร์ชั่นเลย ก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร
ทางบริษัท LIXIL เลยขอทำการเปลี่ยนเวอร์ชั่นที่รองรับได้โดยพิจารณาจากส่วนแบ่งในตลาดของ OS แต่ละเวอร์ชั่น เพื่อให้แอปพลิเคชั่นที่คุณลูกค้าใช้ยังคงมีความปลอดภัยในการใช้งานอยู่เสมอ

■นโยบายสำหรับ OS ที่รองรับได้ในอนาคต
ด้วยสาเหตุที่ได้กล่าวไปข้างต้น หลังจากนี้ทางบริษัท LIXIL จะดูสถานการณ์ปริมาณการใช้งานของคุณลูกค้าในท้องตลาด และหากมี OS เวอร์ชั่นไหนที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีจำนวนผู้ใช้ที่ลดลงมามากพอแล้ว ทางบริษัทก็จะขอถอดเวอร์ชั่นดังกล่าวออกจากเวอร์ชั่นที่สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชั่นได้

ขอความกรุณาจากทางลูกค้าโปรดทำความเข้าใจกับรายละเอียดข้างต้น และขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ