วิธีการเปลี่ยนถ่านของปุ่มปลดล็อคไร้สาย

■วิธีการเปลี่ยนถ่าน

1

ให้สไลด์ฝาหลังออกจากตัวเครื่อง
ถ้าต้องการเอาปุ่มปลดล็อคไร้สายไปติดกับผนัง ให้ดันตัวเครื่องขึ้น แล้วถอดฝาหลังออกมา

230619_01.png

 

2

ถอดสกรูที่ยึดกับฝาของถ่าน

230619_02.png

 

3

ถอดฝาของถ่านออกโดยใช้ไขควงหัวแบนสอดเข้าไปที่ใต้หัวสกรูแล้วดันฝาถ่านขึ้นมา

230619_03.png

 4

ถอดถ่านเก่าออกมาโดยใช้ไขควงหัวแบนงัด

230619_04.png

 

5

ใส่ถ่านใหม่เข้าไป
230619_05.png

6

หลังจากที่เอาฝาถ่านกับสกรูติดกลับเข้าไปแล้ว ให้เอาฝาหลังใส่เข้าไป
เวลาที่จะเอาที่จะเอาไปติดกับผนัง ให้เอาฝาหลังไปแปะเข้ากับตัวเครื่อง แล้วดันฝาหลังลงจนได้เสียง "แกร๊ก" เหมือนลูกศร ① กับ ② ในภาพ 

230619_06.png

 

■ข้อควรระวังในตอนที่เปลี่ยนถ่าน

・อย่าให้น้ำหรือฝุ่นเข้าไปติดที่ตัวถ่านหรือด้านในของปุ่มปลดล็อคไร้สาย เพราะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ปุ่มปลดล็อคฯใช้งานได้ไม่ดี
・หากใช้ถ่านในเขตพื้นที่ที่เป็นเขตปกครองพิเศษ ตอนทิ้งถ่านขอให้ทิ้งตามกฏหมายที่เขตพื้นที่นั้นๆกำหนดไว้
・ถ่านที่จะใช้กับปุ้มปลดล็อคไร้สายให้ใช้ถ่าน "CR2032"
เพราะหากใช้ถ่านประเภทอื่น จะทำให้ปุ่มทำงานผิดพลาดได้ เพราะการสัมผัสระหว่างขั้วของถ่านประเภทอื่นกับที่รับขั้วของตัวเครื่องอาจไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
・การวางขั้วถ่านไม่ตรง จะทำให้เกิดความร้อนหรือทำให้ตัวเครื่องเสียได้ ผู้ใช้ต้องระมัดระวังในจุดนี้。