ข้อมูลของ Key Pad กับ ปุ่มปลดล็อคไร้สายไม่แสดงขึ้นในแอปพลิเคชั่น

อาจจะเป็นเพราะเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่นไม่รองรับ
Key Pad กับ ปุ่มปลดล็อคไร้สายจะใช้ได้กับแอปพลิเคชั่นตั้งแต่เวอร์ชั่น 1.2.1 ขึ้นไปทั้ง iOS และ Android
วิธีการเช็คเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชั่นสามารถดูได้ที่ลิงค์นี้