กดที่ Key Pad แล้วไม่มีการตอบสนอง หรือ ไม่สามารถใส่รหัสได้

อาจเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1

เวลากดแผงตัวเลข ถ้ากดโดยใช้ถุงมือ แผงตัวเลขจะไม่ตอบสนอง ดังนั้นผู้ใช้ต้องถอดถุงมือก่อนใช้งาน

 

 2

หากที่แผงตัวเลขมีคราบเปื้อนหรือเปียกน้ำ มันจะทำให้ตัวแผงตอบสนองได้ไม่ได้ และอาจทำให้เครื่องทำงานผิดพลาดได้ ดังนั้นผู้ใช้ต้องเช็ดคราบหรือน้ำที่ติดอยู่ที่แผงออกให้หมดก่อนใช้งาน

 

 3

หากใส่รหัสผิดครบ 5 ครั้งติดต่อกัน จะมีแจ้งเตือนเออเร่อขึ้น(ไฟจะโชว์ขึ้นแค่ที่เลข 1)และจะทำให้ไม่สามารถใช้งานแผงตัวเลขได้เป็นเวลา 5 นาที เป็นฟังก์ชั่นไว้สำหรับป้องกันการโจรกรรม
ผู้ใช้ต้องรอให้เวลาผ่านไปจนครบ 5 นาที แล้วค่อยทำการใส่รหัสใหม่อีกครั้ง