สามารถตั้งเลขรหัสได้สูงสุดกี่ชุด?

ใน Key Pad หนึ่งเครื่อง จะสามารถตั้งรหัสได้แค่ 1 ชุดเท่านั้น
หากที่ Key Pad มีรหัสอยู่แล้ว แล้วผู้ใช้ตั้งรหัสใหม่ทับเข้าไป จะทำให้รหัสเดิมถูกเปลี่ยนเป็นรหัสใหม่ที่ผู้ใช้ใส่ทับเข้าไป