ประตูหนึ่งบานสามารถใช้ปุ่มปลดล็อคไร้สายได้กี่เครื่อง?

ในประตู 1 บานจะสามารถลงทะเบียนปุ่มปลดล็อคไร้สายเข้าไปได้แค่ 1 เครื่องเท่านั้น
หากที่ประตูมีการลงทะเบียนปุ่มปลดล็อคไร้สายไว้อยู่แล้ว แล้วผู้ใช้เอาปุ่มปลดล็อคไร้สายอีกเครื่องลงทะเบียนทับเข้าไป จะทำให้ปุ่มปลดล็อคไร้สายที่ใช้กับประตูได้ เปลี่ยนจากตัวเดิมเป็นปุ่มปลดล็อคไร้สายอันใหม่ที่ผู้ใช้ใส่ทับเข้าไป