ประตูจะ Auto-lock เองตอนไหนบ้าง?

Auto-lock จะทำงานหลังจากที่มีการใช้กุญแจที่ใช้คลื่นมาปลดล็อค
รูปแบบการปลดล็อคที่ทำให้ Auto-lock ทำงานจะมีตามด้านล่างนี้

・ปลดล็อคผ่านแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน
・ปลดล็อคผ่านปุ่มรีโมท
・ปลดล็อคผ่านปุ่ม Touch Button ที่บานประตู
(โดยการรับส่งสัญญาณกับสมาร์ทโฟน・รีโมท หรือโดยการเอาคีย์การ์ด・Tag Key・Osaifu-Keitai)
・ปลดล็อคผ่านการใส่รหัสที่ Key Pad
・ปลดล็อคผ่านปุ่มของ Controller Unit
・ปลดล็อคผ่านการใส่รหัสที่ Secret Switch
・ปลดล็อคผ่านปุ่มปลดล็อคไร้สาย
・​ปลดล็อคผ่านปุ่มปลดล็อคแบบมีสาย
・ปลดล็อคผ่านปุ่ม Door Phone