ไม่สามารถลงทะเบียนปุ่มปลดล็อคไร้สายได้

อาจเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1

ตอนที่ลงทะเบียน ประตูปิดอยู่ หรือ กุญแจอาจจะล็อคอยู่
ผู้ใช้ต้องเปิดกุญแจและเปิดประตูก่อนที่จะทำการลงทะเบียน

 2

ปุ่มปลดล็อคไร้สายอาจจะถูกปิดไว้อยู่
สามารถเปิดตัวปุ่มได้โดยการกดปุ่มทั้งสองปุ่มค้างไว้พร้อมกัน
20230620_01.png

 3

ปุ่มปลดล็อคไร้สายอาจจะเชื่อมต่อสัญญาณไม่ได้ เพราะมีคลื่นที่มีรูปแบบเดียวกับมาแทรกแซงอยู่
ผู้ใช้ต้องลองเช็คดูว่ามีสาเหตุมาจากด้านล่างนี้หรือเปล่า
・มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้คลื่น 2.4GHzอยู่หลายเครื่อง
・WiFi Router ที่ใช้คลื่น 2.4GHzมี Channel ตั้งแต่ 2ch ขึ้นไป
※หากมีคลื่น 2.4GHz ตั้งแต่ 2ch ขึ้นไปอยู่รอบๆ ก็อาจจะทำให้มีโอกาสสูงที่จะไปรบกวนคลื่นสัญญาณของปุ่ม
หากตัว Router สามารถเปลี่ยนตั้งค่าคลื่นเป็น 5GHz ได้ ก็ให้ผู้ใช้ปเลี่ยนเป็น 5GHz

 

4

ระยะในการเชื่อมต่ออยู่ห่างเกิน 3m 
เวลาลงทะเบียนปุ่มปลดล็อคไร้สาย ให้ทำการลงทะเบียนโดยต้องให้ตัวปุ่มอยู่ห่างกับประตูไม่เกิน3m

 5

สิ่งที่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของคลื่นดิจิตอลล็อคอย่างโลหะ,ผนังคอนกรีต,ร่างกายมนุษย์,เครื่องดื่ม หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ถูกตั้งไว้คั่นกลางตรงระหว่างปุ่มปลดล็อคไร้สายกับประตู
ในระหว่างที่ใช้สัญญาณ Bluetooth  หากมีสิ่งที่แทรกแซงคลื่นอย่างสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นขวางระหว่างประตูกับตัวปุ่ม จะทำให้คลื่นเคลื่อนที่ได้ยากขึ้น
หากไม่สามารถลงทะเบียนปุ่มได้ ให้ผู้ใช้ติดตั้งปุ่มไว้ในจุดที่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ก่อน แล้วค่อยทำการลงทะเบียน

6

เวอร์ชั่นโปรแกรมของอุปกรณ์ควบคุมประตูอาจจะไม่รองรับปุ่มปลดล็อคไร้สาย
ผู้ใช้ต้องตรวจสอบเวอร์ชั่นของโปรแกรมดังกล่าวจากในแอปพลิเคชั่น My Entrance เพื่อให้แน่ใจมันเป็นเวอร์ชั่นตั้งแต่「ver2.1」ขึ้นไปแล้ว
สำหรับวิธีตรวจสอบตัวโปรแกรม สามารถเปิดดูได้ที่นี่


 7

อาจจะเป็นเพราะว่าแหล่งจ่ายไฟหรือถ่านของตัวประตูทำงานผิดปกติ

【ในกรณีที่เป็นถ่าน】
ให้ลองถอดถ่านแล้วใส่เข้าไปใหม่ หรือเปลี่ยนเป็นถ่านใหม่เลย
วิธีการเปลี่ยนถ่านสามารถดูได้ที่ลิงค์นี้

【ในกรณีที่เป็น AC Adapter】
เช็คดูว่าปลั๊กของ AC Adapter เสียบเข้าอยู่กับเต้ารับหรือไม่

【ในกรณีที่เป็น Controller Unit】
เช็คดูว่าตรงสัญญาณไฟตรง 電源 ของ Controller Unit โชว์เป็นสีเขียวหรือเปล่า

360020302511.png