ปุ่มปลดล็อคไร้สายมีการตอบสนองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

อาจเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1

ถ้าเกิดว่าเอาปุ่มปลดล็อคไร้สายไปติดอยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสมาร์ทโฟนมากเกินไป อาจจะทำให้การตอบสนองของตัวปุ่มแย่ลงได้ ดังนั้นต้องนำปุ่มปลดล็อคไร้สายออกมาไว้ให้ห่างจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องอื่นๆ

 

2

หากผู้ใช้กดปุ่มในระหว่างที่กุญแจกำลังทำการล็อคหรือปลดล็อค หรือกำลังรับส่งสัญญาณอยู่ อาจจะมีบางครั้งที่กุญแจไม่ตอบสนองตามคำสั่งจากปุ่ม ขอให้ผู้ใช้รอสักครู่แล้วค่อยลองกดปุ่มใหม่อีกครั้ง

 

3

ปุ่มปลดล็อคไร้สาย จะเริ่มเชื่อมต่อสัญญาณหลังจากที่กดปุ่มแล้วเท่านั้น
ทำให้กุญแจตอบสนองตามคำสั่งปุ่มได้ช้ากว่าเมื่อเทียบกับเวลาที่ล็อคหรือปลดล็อคจากสมาร์ทโฟน ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติของอุปกรณ์แต่อย่างใด