สามารถเปลี่ยนชื่อรีโมทที่ลงทะเบียนได้ไหม?

แอปพลิเคชั่น ver:V1.2.1 และโปรแกรมของอุปกรณ์ควบคุมประตู ver:V2.1 ขึ้นไป จะสามารถเช็คข้อมูลหมายเลขของรีโมทที่ลงทะเบียนไปแล้วจากในแอปพลิเคชั่นได้ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของรีโมทที่ลงทะเบียนได้
หากผู้ใช้อยากเช็คหมายเลขของกุญแจที่ใช้อยู่ ให้ผู้ใช้ใช้กุญแจดังกล่าวล็อคหรือปลดล็อคกุญแจ1ครั้ง แล้วเข้าไปดูจากประวัติในแอปพลิเคชั่นว่ากุญแจที่ใช้งานไปเมื่อสักครู่เป็นกุญแจหมายเลขใด