การตั้งค่าสมาร์ทโฟนก่อนเริ่มใช้งานแอปพลิเคชั่น My Entrance

 

แอปพลิเคชั่น My Entrance จะสื่อสารกับดิจิตอลล็อคผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ของสมาร์ทโฟน ดังนั้นสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อการสื่อสารดังกล่าวจะไม่ได้มีเพียงแค่การตั้งค่าภายในแอปพลิเคชั่น My Entrance เท่านั้น การตั้งค่าในตัวสมาร์ทโฟนก็มีผลต่อการใช้งานด้วยเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้น ก่อนที่ผู้ใช้จะใช้งานแอปพลิเตชั่น ผู้ใช้จะต้องทำการตั้งค่าดังต่อไปนี้ก่อน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่างสมาร์ทโฟนกับดิจิตอลล็อค.

 

【วิธีการตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับทั้ง iOS และ Android】

หากสมาร์ทโฟนเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานอย่าง Doze Mode ของ Android หรือเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ใช้ควบคุมพลังงานของเครื่อง อาจทำให้การสื่อสารของอุปกรณ์ที่ทำงานผ่านโหมดทำงานเบื้องหลังถูกจำกัดการใช้งานได้ ดังนั้นต้องทำการปิดโหมดประหยัดพลังงานหรือแอปพลิเคชั่นประหยัดพลังงานก่อนที่จะใช้งาน My Entrance
อีกทั้ง ถ้าเป็นเครื่องAndroid จะสามารถตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงานแยกตามแอปพลิเคชั่นได้ จึงต้องเช็คดูการตั้งค่าดังต่อไปนี้ และตั้งค่าปริมาณการใช้แบตเตอรี่เป็น「ไม่จำกัด」
※หากตั้งค่าไว้เป็น「ปรับการใช้งานแบตเตอรี่ให้เหมาะสม」หรือ「จำกัด」จะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังถูกจำกัดการใช้งาน ทำให้มีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับประตูได้ยากขึ้น

 

【วิธีการเช็คการตั้งค่าปริมาณการใช้แบตเตอรี่ของ Android】

เลือก「แอปพลิเคชั่น」จากในตั้งค่า แล้วเลือก「ดูแอปทั้งหมด 185 แอป」

capture_battery_1_2.png

เลือก「My Entrance」จากในรายชื่อแอปพลิเคชั่น

capture_battery_3.png

เลือก「ปริมาณการใช้งานแบตเตอรี่ของแอป」จากในหน้าข้อมูลแอปพลิเคชั่น

capture_battery_4_5.png

เช็คดูว่าในหน้าปริมาณการใช้งานแบตเตอรี่ของแอปถูกเลือกไว้เป็น「ไม่จำกัด」อยู่หรือเปล่า

※ถ้าเกิดว่าถูกเลือกมาเป็น「ปรับให้เหมาะสมกับการใช้งาน」หรือ「จำกัด」อยู่ ก็ให้เปลี่ยนเป็น「ไม่จำกัด」

capture_battery_6.png