วิธีการลงทะเบียนรีโมทคีย์・คีย์การ์ด・Tag Key・Osaifu-keitai เพิ่มเติม

หากจะนำรีโมทคีย์, คีย์การ์ด, Tag Key, Osaifu Keitai ชิ้นใหม่มาลงทะเบียนเพิ่ม ในขณะที่มีกุญแจรูปแบบดังกล่าวลงทะเบียนไว้อยู่แล้ว จะทำให้กุญแจที่ลงทะเบียนไว้อยู่แล้ว ถูกลบข้อมูลออกไป ดังนั้นตอนที่ลงทะเบียน จำเป็นต้องนำกุญแจที่จะใช้มาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด
แต่ถ้าเปิดใช้งานฟังก์ชั่น「อนุญาตให้เพิ่มกุญแจ」จากใน「ตั้งค่าดิจิตอลล็อค」จะทำให้ลงทะเบียนกุญแจใหม่ได้โดยที่ไม่ทำให้ข้อมูลของกุญแจเก่าถูกลบออกไป


【วิธีการตั้งค่า】

ให้เข้าไปที่「≡เมนู」ตรงมุมซ้ายบน แล้วกดที่คำว่า「ตั้งค่าดิจิตอลล็อค」ในแอปพลิเคชั่น My Entrance

capture_delete_registration_1_2.png

 

 

capture_settings.png