พื้นที่ควบคุมเพื่อความปลอดภัย

ดิจิตอลล็อคจะมีฟังก์ชั่นชื่อ Security Area Control (พื้นที่ควบคุมเพื่อความปลอดภัย) เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามสามารถเปิดประตูเข้ามาได้ โดยการกดที่ปุ่ม Touch Button ในเวลาที่สมาร์ทโฟนถูกวางอยู่ในระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อค
หากมีการวางสมาร์ทโฟนไว้ในขอบเขตของระยะดังกล่าว ฟังก์ชั่นนี้จะทำการย่อขนาดของระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อคลง 2 ครั้ง ระยะเวลาห่างกันครั้งละ 3 นาที 
หากย่อระยะในครั้งที่ 2 แล้ว สมาร์ทโฟนยังอยู่ในขอบเขตของระยะอยู่ แอปพลิเคชั่นจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบ

【Step ในการย่อขอบเขตระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อค】
①หากมีการวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ในระยะนี้ครบ 3 นาที ⇒ ระบบจะทำการย่อขอบเขตระยะครั้งที่ 1 
②เมื่อผ่านไป 3 นาที หลังจากที่ย่อระยะครั้งที่ 1 แล้ว (6นาทีนับตั้งแต่ตอนเริ่มวางทิ้งไว้) สมาร์ทโฟนยังอยู่ในขอบเขตระยะดังกล่าว ⇒ ระบบจะย่อขอบเขตให้เล็กลงกว่าเดิมอีกเป็นครั้งที่สอง
③เมื่อผ่านไป 3 นาที หลังจากย่อครั้งที่สองแล้ว (9นาทีนับตั้งแต่ตอนเริ่มวางทิ้งไว้) สมาร์ทโฟนยังอยู่ในระยะอีก ⇒แอปพลิเคชั่นจะแสดงข้อความแจ้งเตือน

★17.PNG

【วิธีทำให้ขอบเขตระยะกลับมาเหมือนเดิม】
วิธีทำให้ขอบเขตระยะกลับมาเหมือนเดิมมีดังต่อไปนี้
・ล็อคหรือปลดล็อคโดยใช้สมาร์ทโฟนตัวที่ถูกลดขอบเขตระยะ
・ตัดการเชื่อมต่อกับดิจิตอลล็อค

<ตัวอย่าง>
・เอาสมาร์ทโฟนออกไปนอกระยะที่รับส่งสัญญาณกับประตูได้
・รีสตาร์ทสมาร์ทโฟนใหม่(รวมถึงรีสตาร์ทแอปพลิเคชั่นใหม่)
・ปิดการใช้งาน Bluetooth ของสมาร์ทโฟน ฯลฯ