สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆที่ยังไม่ได้ตรวจสอบการใช้งาน

●OSที่รองรับได้ : iOS13.0 ขึ้นไป
●OSที่รองรับได้ : Android 10.0 ขึ้นไป

ผลการตรวจสอบรุ่นมือถือนี้ เป็นเพียงผลลัพท์ที่ทางบริษัททำการตรวจสอบเองเท่านั้น ไม่สามารถรับรองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะสามารถใช้ได้กับทุกเครื่อง
หาก OS Ver.ที่ใช้ไม่ใช่ OS Ver. ตอนที่ทำการตรวจสอบ อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นได้หรือไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นได้
ในบางกรณีสมาร์ทโฟนบางเครื่องอาจจะสามารถใช้ My Entrance ได้ แม้จะไม่ใช่เครื่องที่อยู่ในรายชื่อนี้ก็ตาม แต่ในกรณีนี้อาจจะมีบางฟังก์ชั่นของ My Entrance ที่ไม่สามารถใช้งานได้