ซื้อปุ่มปลดล็อคไร้สายทีหลังได้ไหม?

ณ ตอนนี้ ผู้ใช้จะสามารถซื้อปุ่มปลดล็อคไร้สายได้แค่ตอนที่ซื้อบานประตูเท่านั้น
เพราะถ้าล็อคหรือปลดล็อคโดยใช้ปุ่มปลดล็อคไร้สายในขณะที่เปิดฟังก์ชั่น Auto lock ไว้  กุญแจจะทำการล็อคเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่ทำการปิดประตูแล้ว ดังนั้นถ้าผู้ใช้ลืมกุญแจหลักไว้ในบ้าน แล้วก็ไม่ได้พกกุญแจสำรองไปด้วย อาจจะทำให้ไม่สามารถเปิดประตูบ้านเข้าไปได้ ทางบริษัทจึงจับคู่เซ็ทการใช้งานกุญแจเป็น "Key Pad + ปุ่มปลดล็อคไร้สาย" เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว อีกทั้ง Key Pad ดังกล่าว จะสามารถใช้ได้กับแค่บานประตูที่ใช้เฉพาะกับ Key Pad ได้เท่านั้น จึงทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ปุ่มปลดล็อคไร้สายกับประตูบานอื่นที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชั่น Key Pad ได้
※ Key Pad ที่กล่าวไปข้างต้น จะสามารถซื้อได้แค่ตอนที่ผู้ใช้ซื้อบานประตูเท่านั้น ไม่สามารถเอา Reader ปกติที่ไม่มี Key Pad ติดตั้งอยู่ มาสับเปลี่ยนได้

หากผู้ใช้ท่านใดต้องการติดตั้ง Key Pad ในภายหลัง สามารถติดต่อไปที่ฝ่ายพัฒนาสินค้าได้ครับ
กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดส่วนนี้ก่อนทำการตัดสินใจนะครับ