สามารถลงทะเบียนรีโมทคีย์เพิ่มทีหลังได้ไหม?

วิธีการลงทะเบียนมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน สามารถเลือกใช้วิธีใดก็ได้
①ลงทะเบียนด้วยวิธีการดั้งเดิม โดยการเอารีโมทคีย์ที่ลงทะเบียนไว้อยู่แล้วกับรีโมทคีย์ที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่มมาลงทะเบียนใหม่พร้อมกันทั้งหมด
วิธีการลงทะเบียนหรือลบรีโมทคีย์
②ลงทะเบียนแค่รีโมทคีย์ที่ต้องการเพิ่ม
วิธีการลงทะเบียนรีโมทคีย์・คีย์การ์ด・Tag Key・Osaifu-Keitai เพิ่มเติม
※การลงทะเบียนเพิ่มแค่รีโมทคีย์อย่างเดียว จะไม่ทำให้คีย์การ์ดหรือสมาร์ทโฟนชิ้นอื่นถูกลบข้อมูลออกไป