สามารถลงทะเบียนคีย์การ์ด・Tag Key เพิ่มทีหลังได้ไหม?

วิธีการลงทะเบียนมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน สามารถเลือกใช้วิธีใดก็ได้
①ลงทะเบียนด้วยวิธีการดั้งเดิม โดยการเอาคีย์การ์ดที่ลงทะเบียนไว้อยู่แล้วกับคีย์การ์ดที่ต้องการลงทะเบียนเพิ่มมาลงทะเบียนใหม่พร้อมกันทั้งหมด
วิธีการลงทะเบียนหรือลบคีย์การ์ด・Tag Key・Osaifu-Keitai
②ลงทะเบียนแค่คีย์การ์ดที่ต้องการเพิ่ม
วิธีการลงทะเบียนรีโมท・คีย์การ์ด・Tag Key・Osaifu-Keitai เพิ่มเติม
※การลงทะเบียนเพิ่มแค่คีย์การ์ดอย่างเดียว จะไม่ทำให้รีโมทคีย์หรือสมาร์ทโฟนชิ้นอื่นถูกลบข้อมูลออกไป