ลง Osaifu-Keitai กับ My Entrace ไว้ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกันได้ใช่ไหม ?

การลงทะเบียน My Entrance จะไม่มีผลใดๆกับแอปพลิเคชั่น Osaifu-Keitai(Rakuten Edy)ดังนั้นต่อให้ติดตั้งทั้งสองแอปพลิเคชั่นไว้ในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกันก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหา