วิธีการปรับแผ่นรับล็อค (บาน Entrance Door)

■การปรับแผ่นรับเดือยประตู

1

ขันสกรูของแผ่นรับเดือย(2 อัน)ให้หลวมๆ。
※อย่าถอดสกรูออกมา เพราะอาจจะทำให้ชิ้นส่วนที่อยู่ด้านหลังแผ่นรับเดือยมันหลุดร่วงลงไปได้

2

ปรับตำแหน่งของแผ่นรับเดือยประตูให้อยู่ในตำแหน่งที่ทำให้เดือยประตูสามารถเกี่ยวกับแผ่นรับเดือยได้อย่างมั่นคง โดยสามารถปรับได้ทั้งแนวซ้ายขวาและบนล่าง

3

หลังจากปรับเสร็จแล้ว ให้ขันสกรูกลับเข้าไปเหมือนเดิม
1-W600.png

 

■การปรับแผ่นรับล็อค

1

ขันสกรูของแผ่นรับล็อค(2 อัน)ให้หลวมๆ
※อย่าถอดสกรูออกมา เพราะอาจจะทำให้ชิ้นส่วนที่อยู่ด้านหลังแผ่นรับล็อคมันหลุดร่วงลงไปได้

2

ปรับตำแหน่งของแผ่นรับล็อคให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้เดือยล็อคไปสัมผัสกับแผ่นรับล็อคได้ โดยสามารถปรับได้ทั้งแนวซ้ายขวาและบนล่าง

3

หลังปรับเสร็จแล้ว ให้ขันสกรูกลับเข้าไปเหมือนเดิม

 

2-W600.png