ไฟ LED สีส้มโชว์ขึ้น

มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับรีโมท
ให้ผู้ใช้ติดต่อกับศูนย์รับคำปรึกษาลูกค้า หรือร้านที่ท่านซิ้อสินค้าชิ้นนี้มา