กดปุ่มที่รีโมทแล้วแต่กุญแจไม่ยอมตอบสนอง(มีไฟโชว์ขึ้น)

อาจเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1

อาจจะเป็นเพราะรีโมทยังไม่ได้ถูกลงทะเบียน
ให้ผู้ใช้นำรีโมทที่จะใช้เป็นกุญแจมาทำการลงทะเบียนทั้งหมด
วิธีการลงทะเบียนสามารถดูได้จากลิงค์นี้


2

รีโมทอาจจะถูกลบออกจากแอปพลิเคชั่นไปแล้ว
ให้ทำการลงทะเบียนรีโมทใหม่อีกครั้ง ตอนลงทะเบียนต้องเอารีโมทที่จะใช้มาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด
ดูวิธีการลงทะเบียนได้ที่ลิงค์นี้

※หากผู้ใช้เปิดฟังก์ชั่น「ลงทะเบียนกุญแจรายตัว」ไว้ในแอปพลิเคชั่นตั้งแต่ver:V1.2.1 และโปรแกรมของอุปกรณ์ควบคุมประตู ver:V2.1 เป็นต้นไป  ผู้ใช้จะไม่จำเป็นต้องเอากุญแจทุกตัวมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด สามารถลบหรือลงทะเบียนแยกเป็นรีโมทรายตัวได้เลย
วิธีการตั้งค่าฟังก์ชั่น「ลงทะเบียนกุญแจแยกรายตัว」สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้


3

รีโมทอาจจะอยู่นอกระยะรับส่งสัญญาณ
ขอบเขตในการใช้งานจะเปลี่ยนไปค่อนข้างมากตามสภาพแวดล้อมของคลื่นรอบๆหรือหากมีสิ่งกีดขวางมากั้น ดังนั้นผู้ใช้ต้องลองเปลี่ยนตำแหน่งที่ยืนใหม่

【ข้อควรระวัง】

ในระยะรับส่งสัญญาณ โดยปกติจะกะไว้ให้อยู่ในระยะที่สายตามองเห็น Entrance Door ได้(ประมาณไม่เกิน10m)
แต่ในบางกรณีระยะอาจขยายขอบเขตไปไกลได้หลายสิบเมตรได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคลื่น Bluetooth ดังนั้นผู้ใช้จึงควรระมัดระวังในจุดนี้4

อาจจะเป็นเพราะว่ามีอุปกรณ์เชื่อมต่อ(สมาร์ทโฟนกับรีโมท)อยู่ในระยะรับส่งสัญญาณมากกว่า 6 เครื่อง
ปกติแล้วจำนวนรีโมทและสมาร์ทโฟนสูงสุดที่จะสามารถใช้พร้อมกันในระยะรับส่งสัญญาณได้คือ 6 เครื่อง
※ไม่นับในกรณีที่รีโมทอยู่ในโหมดสลีบ
※หากมีการลงทะเบียนใช้งานปุ่มปลดล็อคไร้สายด้วย ระบบจะให้ความสำคัญกับปุ่มดังกล่าวเป็นหลัก ทำให้จำนวนรีโมทและสมาร์ทโฟนที่จะสามารถใช้พร้อมกันในระยะรับส่งสัญญาณได้จะเหลือ 5 เครื่อง

5

อาจจะเป็นเพราะแหล่งจ่ายไฟตรงบานประตูทำงานผิดปกติ

【ในกรณีที่เป็นแบบถ่าน】
ผู้ใช้อาจจะต้องถอดถ่านแล้วใส่เข้าไปใหม่ หรือเปลี่ยนเป็นถ่านใหม่
สามารถดูวิธีการเปลี่ยนถ่านได้จากลิงค์นี้

【ในกรณีที่เป็นแบบ AC Adapter】
ให้ลองเช็คดูว่าตัว AC Adapter เสียบอยู่กับเต้ารับแล้วหรือยัง

【ในกรณีที่เป็นแบบ Controller Unit】
ให้ลองเช็คดูว่าไฟของ Controller Unit ติดอยู่หรือเปล่า

360020302511.png