ปลดล็อคไม่ได้ (มีเสียงสัญญาณดังขึ้น)

ให้ผู้ใช้ฟังเสียงสัญญาณที่ดังขึ้นและดูลักษณะของไฟที่โชว์ขึ้นที่ Reader
แล้วเอาไปเทียบกับรูปแบบของเสียงและไฟตามเนื้อหาในลิงค์ด้านล่างนี้

List ของรูปแบบสัญญาณเสียงและไฟของ Reader ที่ประตูสามารถดูได้ที่นี่