คอนโทรลเลอร์ยูนิทไม่ตอบสนอง(ไม่มีไฟโชว์ขึ้นมา)

อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เปิดคอนโทรลเลอร์ยูนิทอยู่
ให้ตรวจสอบว่าไฟตรงคำว่า 電源 โชว์ขึ้นมาอยู่หรือเปล่า หากไม่โชว์ขึ้นมา ให้กดเปิดที่สวิตจ์ ON/OFF ของตัวเครื่อง

360020302511.png