ไม่สามารถลงทะเบียน Secret Switch ได้

อาจจะเป็นเพราะว่ามีการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ยูนิทไว้เป็นแบบ 報知 

หากตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ไว้เป็น 報知 จะไม่สามารถลงทะเบียน Secret Switch ได้
ผู้ใช้ต้องเอาตั้งค่า 報知 ออกก่อน แล้วค่อยทำการลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน Secret Switch สามารถดูได้ที่นี่

การเปลี่ยนการตั้งค่าของคอนโทรลเลอร์ยูนิทสามารถดูได้ที่นี่( บานเปิดบานเลื่อน