ไม่สามารถล็อคหรือปลดล็อคจาก Video Door Phone ได้

อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ตั้งค่าไว้ที่ตัว Video Door Phone
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้โดยดูวิธีตั้งค่าจากใน Setting Guide หรือ คู่มือวิธีการใช้งานของ Video Door Phone