ใช้แอปพลิเคชั่นผ่าน Tablet หรือ Wearable Device ได้หรือไม่ ?

แอปพลิเคชั่น My Entrance จะไม่สามารถใช้กับ Tablet หรือ Wearable Device (เช่น apple watch ,google glass เป็นต้น) ได้

สามารถเช็ครายชื่อรุ่นของสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้กับแอปพลิเคชั่นได้ที่ด้านล่างนี้
รายชื่อสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้กับแอปพลิเคชั่นได้