ถ้าทำคีย์การ์ดหรือTag Key หายไป จะต้องทำยังไง?

ให้ผู้ใช้ลบคีย์การ์ดและ Tag Key ที่ทำหายออกไป

หากมี Osaifu-keitai・คีย์การ์ด・Tag Key ชิ้นอื่นนอกเหนือจากรีโมทที่ทำหายไป ก็เอา Osaifu-keitai・คีย์การ์ด・Tag Key ดังกล่าวมาทำการลงทะเบียนซ้ำใหม่อีกรอบ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้รีโมทตัวอื่นๆที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดถูกปิดการใช้งาน

อีกทั้งหากลบ Osaifu-keitai・คีย์การ์ด・Tag Key ทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้ หรือกุญแจทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้จากในแอปพลิเคชั่น ก็จะทำให้ Osaifu-keitai・คีย์การ์ด・Tag Key ที่ทำหายไปไม่สามารถใช้งานได้อีก

สามารถดูวิธีการลบข้อมูลลงทะเบียนของคีย์การ์ด・Tag Key・Osaifu-Keitaiได้ที่นี่

สามารถดูวิธีการลบข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดได้ที่นี่

※แอปพลิเคชั่น ver:V1.2.1 และโปรแกรมของอุปกรณ์ควบคุมประตู ver:V2.1 ขึ้นไป จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้ได้
・สามารถลบรีโมทแค่เครื่องที่ทำหายไปได้จากในแอปพลิเคชั่น
・หากผู้ใช้เปิดใช้งานฟังก์ชั่น「ลงทะเบียนกุญแจรายตัว」ผู้ใช้จะสามารถลงทะเบียนรีโมทเข้าไปใหม่ได้ โดยที่ไม่ทำให้ข้อมูลการลงทะเบียนของ Osaifu-keitai・คีย์การ์ด・Tag Key ชิ้นอื่นๆถูกลบออกไป
สามารถดูวิธีการตั้งค่า「การลงทะเบียนกุญแจรายตัว」ได้จากที่นี่