วิธีการสลับสวิตจ์ ON/OFF ของฟังก์ชั่น Auto-Lock

สามารถสลับ ON/OFF ได้ที่สวิตจ์ที่อยู่ตรงขอบของประตู
(ค่าเริ่มต้นจากโรงงานของฟังก์ชั่น Auto-Lock จะเป็นแบบ「OFF」)

รายละเอียดสามารถดูได้ที่นี่