วิธีการล็อคและปลดล็อคกุญแจ (แบบ Secret Switch)

 

※ประตูที่เป็นบานเลื่อนก็ใช้วิธีล็อคและปลดล็อคแบบเดียวกัน

 

■วิธีการปลดล็อค     

1

กดตรงบริเวณที่เขียนว่า PUSH เบาๆ。        

   ______1.png

※หากกดปุ่ม PUSH แล้วฝาเปิดออกไม่สุด ให้ใช้นิ้วเปิดฝาขึ้นแทน
※ห้ามกดฝาแบบแรงๆ เพราะอาจจะทำให้ฝาเสียหายและปิดได้ไม่สนิท

                           3.PNG               

2

กดปุ่ม START

    ______2.png

                          3.PNG

3

ใส่รหัสผ่าน(4หลัก)

  ______3.png  

3.PNG

4

กดปุ่ม END

6.PNG

 

※หากใส่รหัสผ่านผิด จะไม่สามารถใส่รหัสได้เป็นเวลา 10 วินาที
※หลังจากกด START ต้องใส่รหัสผ่านและกดปุ่ม END ให้ทันภายใน 10 วินาที ไม่อย่างนั้นจะต้องเริ่มใส่รหัสใหม่.

3.PNG

5

เมื่อปลดล็อคเสร็จ
สิ่งที่จะเกิดหลังจากทำการปลดล็อคแล้ว จะเหมือนกับตอนที่ปลดล็อคด้วย Touch Button

______5.png  

 


■วิธีการล็อคกุญแจ

1

กดปุ่ม START

______6.png

          3.PNG

2

กดปุ่ม END

6.PNG

 

          3.PNG

3

กุญแจก็จะล็อคให้

______8.png