วิธีเปิด・ปิดฟังก์ชั่นออโต้ล็อคและโดมิโน่ล็อค

 

※ประตูประเภทบานเลื่อนก็ใช้วิธีเปิดปิดฟังก์ชั่นแบบเดียวกัน