วิธีการตั้งรหัสของ Secret Switch

 

■วิธีตั้งรหัส

※หากตั้งค่าโหมดรายงาน (報知) ไว้ จะไม่สามารถตั้งรหัสได้ ต้องปิดตั้งค่าดังกล่าวก่อนแล้วค่อยตั้งรหัส

1

ปัดสวิตช์หมายเลข2ขึ้น(โหมดตั้งรหัสผ่านของ Secret Switch)

1.PNG

 

 

หลังปัดสวิตช์ขึ้นแล้ว จะมีเสียง『ปิ๊ด』ดังติดต่อกันเป็นเวลา1วินาทีออกมาจาก Controller Unit.

 

2

ป้อนรหัสที่ต้องการตั้งเข้าไปที่ Secret Switch โดยการ

①กดที่ปุ่ม START เพื่อให้ตัวเลขแสดงขึ้นมา

 

2.PNG

②ใส่รหัส(4หลัก)

3.PNG

③เมื่อตัวเลขเปลี่ยนเป็นเลขชุดใหม่แล้ว ให้กดที่ปุ่ม END

4.PNG

3

ป้อนรหัสเดิมใส่ไปอีกครั้ง(ครั้งที่ 2)

①กดปุ่ม START เพื่อให้ตัวเลขแสดงขึ้นมา

2.PNG

②ใส่รหัสที่ตั้งไว้(4หลัก)

3.PNG

③เมื่อตัวเลขเปลี่ยนเป็นเลขชุดใหม่แล้ว ให้กดที่ปุ่ม END

 

4.PNG

 มีเสียง『ปี๊บ』ดังมาจาก Controller Unit ด้วย

 

4

ปัดสวิตช์หมายเลข2ลง(ปิดโหมดตั้งรหัส Secret Switch)

 

2.PNG

 

 

เมื่อปัดสวิตช์ลงแล้ว เสียง『ปิ๊ด』ก็จะหยุดดัง