วิธีการเปลี่ยนตั้งค่าของ Controller Unit (สำหรับ Entrance Door)

สามารถตั้งค่าเสียงเตือนเวลาเปิดประตูได้ โดยการกดที่ปุ่ม   (= แจ้งเตือนปิดแจ้งเตือน )

1-W600.png

2-W600.png

2.png