วิธีการปรับขอบเขตระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อค Touch Button

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนขอบเขตระยะนี้ได้แค่ของสมาร์ทโฟนเท่านั้น

ระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อค : ระยะที่สามารถล็อคหรือปลดล็อคกุญแจโดยการกดปุ่ม Touch Button ได้
ระยะรับส่งสัญญาณ:ระยะที่สามารถล็อคหรือปลดล็อคโดยการกดปุ่มในแอปพลิเคชั่นได้

※ในระยะรับส่งสัญญาณ โดยปกติจะกะไว้ให้อยู่ในระยะที่สายตามองเห็น Entrance Door ได้(ประมาณไม่เกิน10m)แต่ในบางกรณีระยะอาจขยายขอบเขตไปไกลได้หลายสิบเมตรได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคลื่น Bluetooth ดังนั้นผู้ใช้จึงควรระมัดระวังในจุดนี้

 __.png

■วิธีการตั้งค่าระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อค

เปิดแอปพลิเคชั่น「My Entrance」เข้าไปที่「≡เมนู」→「ตั้งค่าดิจิตอลล็อค」→「ระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อค」

 

capture_recognition_1_2.png

 

capture_recognition_3_4.png

■ข้อควรระวัง

・ถ้าหากระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อคกว้างขึ้น ขอบเขตของบริเวณที่ห้ามวางสมาร์ทโฟนทิ้งไว้ก็จะกว้างขึ้นตาม ที่นี้ต่อให้สมาร์ทโฟนจะอยู่ไกลประตู โจรก็สามารถกด Touch Button จากหน้าบ้านและเข้ามาได้สบาย ดังนั้นผู้ใช้ต้องระมัตระวังเรื่องการใช้งานในฟังก์ชั่นส่วนนี้

・ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนขอบเขตของระยะรับส่งสัญญาณได้

・ระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อคจะเปลี่ยนแค่ของสมาร์ทโฟนที่ทำการเปลี่ยนการตั้งค่านี้เท่านั้น