วิธีการเปลี่ยนถ่านของรีโมทคีย์

 

 

■วิธีการเปลี่ยนถ่าน

1

ให้กดที่ปุ่มด้านหลัง พร้อมกับเลื่อนฝาครอบแล้วถอดออกมา

_______________________1.png

 

2

 ถอดสกรูที่อยู่ตรงจุดที่เก็บกุญแจออก

______________________2.png

 

3

สไลด์ที่เก็บกุญแจออก

_______________________3.png

 4

ถอดถ่านเก่าออกมาโดยใช้ไขควงหัวแบน

______________________4.png

 

5

ใส่ถ่านใหม่เข้าไป
______________________5.png

 ※ต้องเปลี่ยนเป็นถ่านใหม่ทั้งสองชิ้น สามารถใช้ชิ้นเดียวได้ แต่อายุการใช้งานจะสั้นกว่าใช้สองชิ้น

6

ใส่ที่เก็บกุญแจและขันสกรูกลับเข้าไป แล้วปิดด้วยฝาด้านหลัง。

______________________6.png

 

■คำแนะนำสำหรับตอนเปลี่ยนถ่าน

・อย่าให้น้ำหรือฝุ่นเข้าไปติดที่ตัวถ่านหรือด้านในรีโมทคีย์ เพราะมันเป็นสาเหตุที่ทำให้รีโมทคีย์ ใช้งานได้ไม่ดี อีกทั้งหากสติ้กเกอร์เช็คน้ำรั่วเปลี่ยนสี ทางบริษัทจะไม่รับประกันให้
・ห้ามสัมผัสกับยางหรือแผง circuit board ด้านใน เพราะการสัมผัสอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้รีโมทคีย์เสียหาย เช่นความสามารถในการกันน้ำต่ำลง เป็นต้น
・หากวางขั้วถ่านไม่ตรง ถ่านอีกฝั่งจะถูกใช้พลังงานไปเยอะกว่าปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนหรือทำให้รีโมทคีย์พังได้

______________________7ng.png 

 

■วิธีทำให้รีโมทคีย์ดูบางขึ้น

หากถอดที่เก็บกุญแจออกแล้ว จะทำให้รีโมทคีย์ดูบางมากขึ้นได้
※หากถอดที่เก็บกุญแจออกแล้ว จะไม่สามารถนำลูกกุญแจมาใส่ในรีโมทคีย์ได้ แต่ขอให้พกลูกกุญแจ ( ____.png) ติดตัวไปด้วยเผื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

1

กดตรงปุ่มด้านหลัง พร้อมกับสไลด์ฝาออก

______________________b-1.png

2

ถอดสกรูที่อยู่ตรงจุดที่เก็บกุญแจออก

______________________b-2.png

3

สไลด์ที่เก็บกุญแจออก

______________________b-3.png

4

แปะฝาด้านหลังให้ตรงกับช่อง แล้วสไลด์เขี้ยวให้เข้าล็อค
______________________b-4.png

※ผู้ใช้ต้องเก็บสกรูและที่เก็บกุญแจที่ถอดออกไปให้ดีๆ
หากผู้ใช้ทำสกรูหาย สามารถใช้「สกรูเกลียวละเอียดหัวกระทะขนาด M2x5」แทนได้