ไฟ LED สีส้มกระพริบ (มีเสียงเตือนด้วย)

เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 

1

ล็อคหรือปลดล็อคประตูในขณะที่ประตูเปิดอยู่
ผู้ใช้ต้องปิดประตูก่อนแล้วค่อยทำการล็อคหรือปลดล็อค

(ไฟ LED สีส้มกระพริบ(1.5วินาที)/「ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ」)

 

2

ปุ่ม 登録(Register)ถูกกดในขณะที่กุญแจล็อค
หากต้องการลงทะเบียนกุญแจ ผู้ใช้ต้องปลดล็อคกุญแจและเปิดประตูก่อน ถึงจะสามารถลงทะเบียนได้

(ไฟ LED สีส้มกระพริบ(1.5วินาที)/「ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ」)

 

3

ประตูเปิดออกในขณะที่ทำการล็อคกุญแจแล้ว dead bolt ยังยืดไปไม่สุด
ให้ปลดล็อคโดยหมุน Thumb-turn ก่อน แล้วค่อยปิดประตูกลับไปใหม่

(ไฟ LED สีส้มกระพริบ(1.5วินาที)/「ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ」)

 

4

เดือยล็อคสัมผัสกับแผ่นรับล็อคอยู่
ให้เช็คดูให้ดีว่าประตูปิดสนิทแล้วหรือยัง แล้วค่อยลองล็อคหรือปลดล็อคด้วยกุญแจที่ใช้คลื่นใหม่อีกครั้ง
หากทำตามนี้แล้วยังไม่สามารถแก้เออเร่อได้ ก็ให้ปรับตำแหน่งของแผ่นรับล็อคใหม่

วิธีการปรับตำแหน่งของแผ่นรับล็อค สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้(บานเปิดบานเลื่อน

(ไฟ LED สีส้มกระพริบ(2.5วินาที)/「เสียงปิ๊บปิ๊บ」×8 ครั้ง                :ตัวล็อคข้างบน)
(ไฟ LED สีส้มกระพริบ(2.5วินาที)/「เสียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บ」×6 ครั้ง            :ตัวล็อคข้างล่าง)
(ไฟ LED สีส้มกระพริบ(2.5วินาที)/「เสียงปิ๊บปิ๊บ, ปิ๊บปิ๊บปิ๊บ」×3 ครั้ง :ตัวล็อคทั้งข้างบนและข้างล่าง)

 

5

ยังไม่ได้ลงทะเบียนกุญแจ
ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนกุญแจก่อน

(ไฟ LED สีส้มกระพริบ(5วินาที)/ ไม่มีเสียงเตือน )