ไฟ LED สีส้มโชว์ขึ้นมา (มีเสียงเตือนด้วย)

เวลาเกิดเออเร่อที่อุปกรณ์
ท่านสามารถติดต่อไปยังบริษัทที่ทำการติดตั้ง, บริษัทรับเหมา, ร้านจัดจำหน่ายที่ท่านซื้อสินค้ามา หรือ ศูนย์รับซ่อมของทาง LIXIL เพื่อรับการช่วยเหลือได้

 

 ลักษณะของเออเร่อ 

「เสียงปี๊บーปิ๊บ」×4 ครั้ง
เกิดความผิดปกติกับแผงควบคุมประตู, reader พัง หรือสายไฟที่เดินไว้ภายในประตูมีปัญหา

「เสียงปี๊บーปิ๊บปิ๊บ」×4 ครั้ง
ตัว Thumb-turn ไฟฟ้าด้านบน・Digital case lock ถูกติดตั้งมาผิดวิธี หรือ เกิดความเสียหาย

「เสียงปี๊บーปิ๊บปิ๊บปิ๊บ」×4 ครั้ง
ตัว Thumb-turn ไฟฟ้าด้านล่าง・Digital case lock ถูกติดตั้งมาผิดวิธี หรือ เกิดความเสียหาย

「เสียงปี๊บーปิ๊บปิ๊บ、ปี๊บーปิ๊บปิ๊บปิ๊บ 」×2 ครั้ง
ตัว Thumb-turn ไฟฟ้าด้านบนด้านล่าง・Digital case lock ถูกติดตั้งมาผิดวิธี หรือ เกิดความเสียหาย

「เสียงปี๊บー 」×4 ครั้ง
เกิดเออเร่อกับตัว reader ชั่วคราว

「เสียงปี๊บー」×8 ครั้ง
เกิดเออเร่อกับแผงควบคุมประตูชั่วคราว