มีไฟสีแดงกระพริบ

ปริมาณแบตเหลือน้อยแล้วค่ะ
กรุณาเปลี่ยนแบตด้วยนะคะ

วิธีการเปลี่ยนถ่านสามารถดูได้ลิงค์นี้