ไฟตรง 電源 กับ 報知 โชว์ขึ้นแบบสลับกันไปมา

แสดงว่าเกิดเออเร่อกับตัวอุปกรณ์
คุณลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทที่ติดตั้งอุปกรณ์, บริษัทรับเหมา, ร้านจัดจำหน่าย หรือศูนย์รับซ่อมของทาง LIXIL ได้ครับ

 

 ลักษณะของเออเร่อ 

มีเสียง「ปี๊บー、ปิ๊บปิ๊บปิ๊บ」ดังขึ้นแค่ครั้งเดียว
สาเหตุมาจากโค้ดสายไฟที่เดินอยู่ในผนังคอนกรีตเกิดการช๊อต