ไฟตรง 開戸 กับ 解錠 และ 報知 กระพริบพร้อมกัน

แสดงว่าอุปกรณ์ควบคุมของประตู กับ Controller Unit ขาดการเชื่อมต่อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
คุณลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทที่ติดตั้งอุปกรณ์, บริษัทรับเหมา, ร้านจัดจำหน่าย หรือศูนย์รับซ่อมของทาง LIXIL ได้ครับ