ลงทะเบียนรีโมทคีย์ไม่ได้

อาจเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1

อาจเป็นเพราะเกินจำนวนลิมิตของเครื่องที่ลงทะเบียนได้แล้ว
สำหรับจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้สูงสุดรวมของสมาร์ทโฟนและรีโมทคีย์ที่มีกุญแจสำรองแล้วคือ 10 เครื่องต่อประตู 1 บาน

 2

ตอนที่ลงทะเบียน ประตูอาจจะปิดอยู่ หรือกุญแจอาจจะล็อคอยู่
ผู้ใช้ต้องทำการปลดล็อคกุญแจและเปิดประตูก่อน แล้วค่อยลงทะเบียน

 3

อาจเป็นเพราะไม่ได้เปิดรีโมทคีย์ที่มีกุญแจสำรอง
สามารถเปิดรีโมทได้โดยการกดปุ่มทั้งสองปุ่มของรีโมทค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที
360020302711.png
 

4

แหล่งจ่ายไฟของบานประตูมีปัญหา

【ในกรณีที่เป็นถ่าน】
ให้ลองถอดถ่านแล้วใส่เข้าไปใหม่ หรือเปลี่ยนเป็นถ่านใหม่เลย
วิธีการเปลี่ยนถ่านสามารถดูได้ที่ลิงค์นี้

【ในกรณีที่เป็น AC Adapter】
เช็คดูว่าปลั๊กของ AC Adapter เสียบเข้าอยู่กับเต้ารับหรือไม่

【ในกรณีที่เป็น Controller Unit】
เช็คดูว่าตรงสัญญาณไฟตรง 電源 ของ Controller Unit โชว์เป็นสีเขียวหรือเปล่า
360020302511.png