ทำรีโมทคีย์หาย

ให้ผู้ใช้ลบรีโมทคีย์ตัวที่ทำหายออกจากแอปพลิเคชั่น

วิธีการลบก็คือ ให้เอารีโมทคีย์ที่ยังเหลืออยู่มาลงทะเบียนเข้าไปใหม่ ซึ่งจะทำให้รีโมทตัวที่หายไป ถูกลบออกไปจากแอปพลิเคชั่นและจะไม่สามารถใช้งานได้

อีกทั้งยังสามารถลบรีโมทคีย์ที่ทำหายไป ได้จากในแอปพลิเคชั่น โดยทำการลบรีโมทคีย์ที่ลงทะเบียนไว้ออกทั้งหมด หรือ ลบกุญแจที่ลงทะเบียนไว้ออกไปทั้งหมด

วิธีการลงทะเบียนและลบรีโมทคีย์

วิธีการลบข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมด

※แอปพลิเคชั่น ver:V1.2.1 และโปรแกรมของอุปกรณ์ควบคุมตรงฝั่งประตูตั้งแต่เวอร์ชั่น V2.1 เป็นต้นไปจะมีฟังก์ชั่นดังนี้
・สามารถทำการลบรีโมทคีย์ออกเป็นรายชิ้นได้เลยจากในแอปพลิเคชั่น
・หากเปิดใช้งานฟังก์ชั่น「ลงทะเบียนกุญแจรายตัว」ไว้แล้วเอารีโมทบางตัวมาลงทะเบียนใหม่ รีโมทที่เคยลงทะเบียนไว้เครื่องอื่นก็จะไม่ถูกลบออกไป
วิธีการตั้งค่าฟังก์ชั่น「ลงทะเบียนกุญแจรายตัว」