กดปุ่มที่รีโมทแล้วแต่กุญแจไม่ยอมตอบสนอง(ไม่มีไฟโชว์ขึ้น)

อาจเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1

อาจจะเป็นเพราะไม่ได้เปิดเครื่องรีโมท
ผู้ใช้สามารถเปิดรีโมทได้โดยการกดปุ่มสองปุ่มค้างไว้พร้อมกัน
360020302711.png

 

2

ถ่านรีโมทอาจจะหมด
ให้ผู้ใช้เปลี่ยนถ่านเป็นก้อนใหม่
วิธีการเปลี่ยนถ่านสามารถดูได้ที่ลิงค์นี้
หากเปลี่ยนแล้ว ยังไม่มีการตอบสนองใดๆ สามารถติดต่อไปที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้าได้

 

3

อาจจะเกิดเออเร่อที่ฟังก์ชั่นรีโมท ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากไฟฟ้าสถิตย์
ให้ถอดถ่านออกก่อนชั่วคราวทั้งสองก้อน แล้วเอาใส่กลับเข้าไปอีกครั้งนึง
วิธีการเปลี่ยนถ่านสามารถดูได้ที่ลิงค์นี้