รีโมทคีย์ตอบสนองได้ไม่ดี

อาจเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1

หากเอารีโมทคีย์ไว้ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นอื่นอย่างสมาร์ทโฟนมากเกินไป อาจจะทำให้การตอบสนองของรีโมทคีย์ไม่ค่อยดี
ดังนั้นผู้ใช้ควรใช้งานรีโมทคีย์โดยเว้นระยะห่างกับอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นอื่นด้วย

 

2

หากผู้ใช้กดปุ่มรีโมทคีย์ในระหว่างที่ประตูกำลังรับส่งสัญญาณหรือในระหว่างที่ประตูทำการล็อคหรือปลดล็อคกุญแจ บางครั้งประตูอาจจะไม่ตอบสนองตามคำสั่งจากปุ่ม
ผู้ใช้ควรเว้นระยะเวลาไว้สักพักแล้วค่อยลองกดดูใหม่

 

3

รีโมทคีย์จะเชื่อมสัญญาณกับประตูหลังจากที่กดปุ่มเท่านั้น ซึ่งต่างจากสมาร์ทโฟนที่เชื่อมสัญญาณตลอดเวลาอยู่แล้ว ทำให้เวลาที่กดรีโมทคีย์ตอนล็อคหรือปลดล็อค กุญแจจะมีการหน่วงเวลาเล็กน้อย ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติของอุปกรณ์แต่อย่างใด