ถ่านของรีโมทคีย์หมดเร็ว

อาจเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1

อาจจะเป็นเพราะถ่านฝั่งใดฝั่งนึงมีการใส่แบบวางไว้ผิดขั้ว
หากวางขั้วถ่านผิด จะทำให้ถ่านอีกฝั่งนึงถูกดึงพลังงานไปใช้อยู่แค่ฝั่งเดียว ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความร้อนและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องระมัดระวังในจุดนี้

 

2

หากถ่านหรือที่รับขั้วของถ่านไม่สะอาด อาจจะทำให้ขั้วกับที่รับขั้วสัมผัสกันได้ไม่ดี และถ่านจะหมดไวขึ้น
หากถ่านหรือที่รับขั้วของถ่านไม่สะอาด ผู้ใช้ควรใช้ผ้าสะอาดมาเช็คสิ่งปนเปื้อนออกจากถ่านหรือที่รับขั้วของถ่าน

 

3

ฟังก์ชั่นของรีโมทคีย์อาจจะเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากไฟฟ้าสถิตย์
ผู้ใช้ต้องถอดถ่านทั้งสองก้อนออกมาก่อนชั่วคราว แล้วลองใส่กลับเข้าไปใหม่
 ดูวิธีการเปลี่ยนถ่านได้ที่ลิงค์นี้