กุญแจปลดล็อคเองทั้งๆที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ใช้เผลอไปกด(หรือมีอะไรไปกดทับ)ที่ปุ่มของรีโมทหรือแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือในกระเป๋าสะพายโดยไม่ได้ตั้งใจ หรืออาจจะมีคำสั่งปลดล็อคมาจากรีโมทหรือสมาร์ทโฟนเครื่องอื่น

ขอบเขตระยะการล็อคหรือปลดล็อคจากแอปพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนหรือจากปุ่มของรีโมท โดยปกติจะกะไว้ให้อยู่ในระยะที่สายตามองเห็น Entrance Door ได้(ประมาณไม่เกิน10m)แต่ในบางกรณีระยะอาจขยายขอบเขตไปไกลได้หลายสิบเมตรได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคลื่น Bluetooth
(ขอบเขตที่ล็อคหรือปลดล็อคได้จะแปรผันไปค่อนข้างมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าลักษณะคลื่นที่อยู่รอบๆเป็นยังไง และมีสิ่งกีดขวางหรือเปล่า)