หมุน Thumb-turn หรือ กุญแจแล้วมันฝืด

อาจเกิดได้จากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1

ถ้าเปิดประตูในระหว่างที่กุญแจกำลังจะล็อคหรือปลดล็อค อาจจะทำให้ Thumb-turn หรือ กุญแจหมุนได้ยากขึ้น
ซึ่งเกิดจากการทำงานของฟังก์ชั่น Clutch ที่ใช้สำหรับป้องกันชิ้นส่วนของสินค้าเวลาที่รับแรงมากๆในตอนที่ Thumb-turn ไฟฟ้ากำลังทำงาน ไม่ใช่ความผิดปกติของอุปกรณ์แต่อย่างใด
ความฝืดจะหายไปหลังจากที่ผู้ใช้ล็อคหรือปลดล็อคผ่านกุญแจไฟฟ้าอีกครั้ง ดังนั้นให้ผู้ใช้ลองล็อคหรือปลดล็อคผ่านกุญแจไฟฟ้าดูอีกครั้งนะครับ

2

อาจจะเป็นเพราะเดือยล็อคสัมผัสอยู่กับแผ่นรับล็อค
ผู้ใช้ต้องทำการปรับตำแหน่งของแผ่นรับล็อค
สำหรับวิธีการปรับตำแหน่งของแผ่นรับล็อคสามารถดูได้ที่นี่( บานเปิดบานเลื่อน

3

อาจจะเป็นเพราะว่าแหล่งจ่ายไฟหรือถ่านของตัวประตูทำงานผิดปกติ

【ในกรณีที่เป็นถ่าน】
ให้ลองถอดถ่านแล้วใส่เข้าไปใหม่ หรือเปลี่ยนเป็นถ่านใหม่เลย
วิธีการเปลี่ยนถ่านสามารถดูได้ที่ลิงค์นี้

【ในกรณีที่เป็น AC Adapter】
เช็คดูว่าปลั๊กของ AC Adapter เสียบเข้าอยู่กับเต้ารับหรือไม่

【ในกรณีที่เป็น Controller Unit】
เช็คดูว่าตรงสัญญาณไฟตรง 電源 ของ Controller Unit โชว์เป็นสีเขียวหรือเปล่า